Hoe koppel ik een verborgen vraag aan een open vraag?

In dit artikel leggen we je uit hoe je een verborgen vraag aan een open vraagt koppelt. Een verborgen vraag is een vraag die tevoorschijn komt wanneer je een bepaald antwoord kiest, bijvoorbeeld:

Vind jij deze uitleg nuttig? (open vraag)

  • Ja > Waarom?
    (''Waarom'' is hier een verborgen vraag, gekoppeld aan het antwoord ''Ja'' op de open vraag ''Vind jij deze uitleg nuttig?'')
  • Nee > Waarom niet?
    (''Waarom niet?'' is hier een verborgen vraag, gekoppeld aan het antwoord ''Nee'' op de open vraag ''Vind jij deze uitleg nuttig?'')

1. Ga naar Formulieren in de horizontale menubalk bovenin
2. Klik op de button met de oranje letters Vragen toevoegen
3. We gaan nu eerst de open vraag aanmaken. Bijvoorbeeld ''Vind jij deze uitleg nuttig?'' en selecteer ''Zichtbaar'' bij de tweede Selecteer optie. 
4. Kies bij het Type Meerkeuze met de antwoord opties ''Ja'' en ''Nee''
5. Maak nu 2 verborgen vragen aan. ''Waarom?'' met als type ''open'' en ''Waarom niet?'' met als type ''open''
6. Sla je formulier eerst op
7. Open nu de aangemaakte open vraag en koppel je verborgen vraag ''Waarom?'' aan het antwoordoptie ''Ja'' en de verborgen vraag Waarom niet?'' aan het antwoordoptie''Nee''. 

Let op; je kunt pas de verborgen vraag aan de zichtbare vraag koppelen als je de verborgen vraag hebt aangemaakt.